I antologien Den etiske Andersen optræder der et uddrag fra Mor. En historie om blodet.
Antologien er udgivet af Tony S. Andersen og Anne-Marie Søndergaard Christensen på Dansklærerforeningens forlag, foråret 2018, og omhandler etiske aspekter af H.C. Andersens tekster, blandt andet med (moderne) ‘perspektiveringstekster’. Mor. En historie om blodet er således en ‘perspektiveringstekst’ til “Historien om en Moder”.